Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „MMS do Schizofrenii”

W dniu 7 grudnia 2015 r. w PWSZ w Tarnobrzegu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „MMS do Schizofrenii”. Organizatorem konkursu było Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „Ogniwo”. Inicjatywa realizowana była w ramach projektu „ Akademia Aktywnych Obywateli- Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych miasta Tarnobrzega.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się następujące uczennice:

 I m. Witkowska Alicja I b

III m. Kulig Lidia II c

wyr. Wiącek Aleksandra II c