Tydzień wolontariatu

 

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.  

To ważne wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza św. , którą odprawił  Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusław Pitucha. Homilię wygłosił proboszcz Parafii MBNP w Tarnobrzegu ks. Prałat dr Jan Biedroń. Patronem szkolnych kół Caritas został św. Brat Albert. Dziś już niemal powszechnie mówi się, że Brat Albert był dobry jak chleb, a jego maksyma o dobroci na wzór chleba trafia do wielu serc, otwierając je na miłość bliźniego. Oto jej dosłowny tekst: Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Po mszy św. nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich Szkolnego Koła Caritas dla wolontariuszy gimnazjum i liceum. Znakomitych gości na dalszą część uroczystości na aulę szkolną zaprosił  dyrektor PKG i KLO w Tarnobrzegu – p. Piotr Malik. Pani Joanna Baran – opiekun SK w KLO wprowadziła nas wszystkich w obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z kolei  p. Anna. Piotrowska – opiekun SK w PKG, w formie prezentacji przypomniała 10-letnią historię i działalność wolontariatu. Następnie wolontariusze zaprezentowali przedstawienie, w którym położyli nacisk na najważniejsze wartości, którymi powinni się kierować młodzi ludzie. Całość dopełniły występy muzyczne oraz degustacja pysznego tortu i ciast przygotowanych przez wolontariuszy i ich rodziców. Był to czas niezapomnianych przeżyć nie tylko dla wolontariuszy ale i  ich bliskich