XVII Dzień Papieski „Idźmy naprzód z nadzieją”

Zdjęcia

Jak co roku nasze szkolne koło Caritas „Wolontariat moją drogą” włączyło się w  kwestę na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia organizowaną z okazji obchodów Dnia Papieskiego, które  przebiega w tym roku  pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Młodzi wolontariusze w dniu 28 września w czasie dyskoteki szkolnej zorganizowali kącik łakoci a 30 września kwestowali na ulicach miasta.   W sumie uzbierali 434 zł. Wymieniona kwota zostanie wpłacona na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” która ma na celu wsparcie programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich. Dziękujemy darczyńcom, którzy wspierali nas podczas kwesty.  Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom      i opiekunom p. Barbarze Orzechowskiej, p. Annie Paterek, p. Joannie Baran oraz   p. Annie Piotrowskiej.