Archiwum kategorii: 2016/2017

Sukces w konkursie kuratoryjnym

Znalezione obrazy dla zapytania ko rzeszów

Do drugiego etapu kuratoryjnych konkursów przedmiotowych awansowali:

Mikołaj Majka z geografii i historii,

Gabriela Grzonka – język angielski,

Julia Zbyrad – język niemiecki,

Marcin Kata – historia, Losy żołnierzy i oręża polskiego,

Krzysztof Knapik – Losy żołnierzy i oręża polskiego.

Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach.

KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

CELE: 

  • KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH, BUDOWANIE POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI DO WSPÓLNOTY NARODOWEJ, ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI ARTYSTYCZNYCH

REPERTUAR:

  • JEDEN WIERSZ I/LUB  JEDNA PIEŚŃ PATRIOTYCZNA DOWOLNEGO AUTORA

ZASADY UCZESTNICTWA:

  • ZGŁOSZENIA DO 5 LISTOPADA U ORGANIZATORÓW

ROZSTRZYGNIĘCIE:

  • DO 8 LISTOPADA (SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE)

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

ORGANIZATORZY: Panie Elżbieta Sudoł, Marzanna Łuczak, Agata Tarnawska

Spotkanie z abp Mokrzyckim

Galeria zdjęć

Dnia 18 października w parafii pw. MBNP odbyło się spotkanie uczniów szkół  z J. E. ks. arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, który mówił o swoich przeżyciach i doświadczeniach związanych ze świętym Janem Pawłem II. Uroczystość ta wpisała się w Dni Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Sandomierskiej. J.E. ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz powiedział – „Wiara jeśli nie będzie kulturą, jeśli nie będzie wyrażała się w stylu bycia będzie powierzchowna, słaba i płytka. To kultura ożywia wiarę i czyni ją bardziej przystępną dla wszystkich”. Koordynatorką spotkania była pani mgr Iwona Hetnar, nauczycielka naszego liceum.

Rozpoczynamy projekt „Chrońmy młodość w sieci”

makieta_plakat_a2

Celem projektu jest  podniesienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych  z użytkowanie mediów elektronicznych. Poznanie pojęcia i form cyberprzemocy. Uświadomienie konsekwencji cyberprzemoc.  Nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności radzenie sobie z przejawami cyberprzemocy.  Pogłębienie wiedzy rodziców na temat niebezpieczeństw zagrażających dzieciom korzystającym z sieci.  Wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, ograniczających ryzyko stania się ofiarą cyberprzemocy. Wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego korzystania z mediów elektronicznych.    Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, planowania pracy  i prezentowania jej efektów. Czytaj dalej Rozpoczynamy projekt „Chrońmy młodość w sieci”