zasady zachowania

NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:

 

  • Podczas przerw obiadowych zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki uczniom nie spożywającym posiłków.
  •  Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce .
  •  Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia plecaków przed stołówką.
  •  Należy zachować porządek i ostrożność przy odbiorze obiadów.
  •  W stołówce obowiązuje cisza.
  •  Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
  •  Naczynia po spożyciu posiłków powinny być odstawione                 w wyznaczonym miejscu.
  •  Za szkody spowodowane odpowiada uczeń, a finansowo rodzice.

 

Kulturalne zachowanie w czasie spożywania posiłku świadczy o naszym dobrym wychowaniu i kulturze osobistej.

 Życzymy smacznego !