pedagog szkolnyzaproszenie dla_rodzicow na spotkanie profilaktyczne


„Wychowanie, w jego najbardziej humanitarnym wymiarze powinno rozbudzić, rozwijać i utrwalać w każdym dziecku zalążek uzdolnień, które posiada, by poprzez współdziałanie z innymi uczyło się kochać świat oraz działać w nim dla dobra człowieka i świata.” ( św. Jan Paweł II )

Drogi Uczniu,

witaj na mojej stronie!

Pedagog szkolny to osoba działająca w wielu dziedzinach życia szkoły i współpracująca z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Do głównych obszarów tego działania należą:
wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno – pedagogiczna.  Pedagog to również osoba stojąca na straży Praw Dziecka.

Nazywam się Anna Piotrowska i jestem w naszej szkole pedagogiem szkolnym.

Jeśli:

 • jesteś samotny
 • masz problem z nauką
 • czujesz, ze nikt Cię nie rozumie
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób
 • ktoś Cię krzywdzi
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem, ciekawymi pomysłami
 • potrzebujesz rozmowy w trudnej sytuacji, w której się znalazłeś…

Tu możesz liczyć na dyskrecję!

Pedagog szkolny
mgr Anna Maria Piotrowska


Plan pracy pedagoga

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązaniu wielu sytuacji problemowych, dotyczących:

 • trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych dziecka,
 • niepokojących zmian w zachowaniu dziecka,
 • nieporozumień z dzieckiem w domu,
 • trudnych relacji dziecka z rówieśnikami, nauczycielami,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej – rodzinnej.

Rodzice mogą skorzystać również z konsultacji z psychologiem mgr Bożeną Andrychowicz, które odbywają się raz w miesiącu wg harmonogramu dostępnego u pedagoga

 

Serdecznie zapraszam!