samorząd uczniowski

Przewodniczący

Jakub Kozioł

Zastępca przewodniczącej

Mirosław Cebula

Sekretarz

Marta Zdańkowska

Członkowie SU – Rady Samorządów Klasowych

Opiekun

mgr Agnieszka Leśniak-Błasiak
mgr Dariusz Chorzępa