misja szkoły

Uczyć będziemy:

prawdy, miłości i poszanowania

drugiego człowieka,

kształtować piękno,

wychowywać w duchu ewangelii

do twórczego działania

w samodzielnym życiu.