Adwent w szkole

Codziennie w kaplicy szkolnej o godzinie 10:50 odbywa się modlitwa adwentowa – czyli krótkie Słowo Boże na dany dzień.  Chętni uczniowie co dzień włączają się w tą inicjatywę.

W miniony piątek 12 grudnia br. w naszej szkole odbyły się szkolne adwentowe rekolekcje. Naukę poprowadził ks. Stanisław Staśko. W tym też dniu, wieczorem, grupa koła teatralnego klas pierwszych gimnazjum przygotowała opracowane i zapisane przez ks. Karola Wojtyłę paraliturgiczne misterium, którego tematem było Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Przy współudziale Tomka Sokołowskiego z klasy IIb i życzliwych Panów Dariusza Chorzępy i Piotra Malika uczestniczyliśmy w roratniej modlitwie, która w latach pięćdziesiątych minionego już wieku, wybrzmiewała w kościele św. Floriana w Krakowie pod przewodnictwem ks. Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
Spotkanie dało okazję zetknięcia z myślą Papieża, przeżycia Ewangelii i dzielenia się nią z innymi.
Wszystkim, którzy skorzystali z takiej formy przygotowania się do Świąt Nadziei i Łaski, Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom bardzo dziękujemy, wyrażając przekonanie, że to jedno z wielu spotkań z Bogiem w szkole.

Agata Tarnawska

Święty Mikołaj

Zdjęcie

W dniu 5 grudnia naszą szkołę odwiedził Mikołaj. Przy tej okazji mogliśmy włączyć się w Jego dzieło niesienia pomocy i radości Siostrom i Braciom, którzy oczekują wsparcia od bliźnich.

Wizyta Mikołaja była też okazją do modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja, biskupa z Miry, który swoim życiem świadczy o Miłości Pana Boga już od 17-stu wieków.
I jak zwykle Mikołaj nie zawiódł się na nas, ponieważ zebrane produkty i różności wypełniły Jego pojazd po brzegi by móc przekazać je innym.
Za wszystko – Wszystkim, serdecznie podziękował i obiecał wrócić do Nas za rok.
Do zobaczenia św. Mikołaju

Konkurs recytatorski rozstrzygnięty

3 grudnia 2014 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem.:

Poezja – wzruszenie i powiew, który w trzech kropkach mieszka za przecinkiem”.

Cele przyświecające organizatorom konkursu to przede wszystkim popularyzacja sztuki recytatorskiej, promowanie kultury żywego słowa, kształtowanie wrażliwości i wyobraźni artystycznej młodzieży a także poznawanie piękna poezji polskiej i obcej.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 9 uczniów. Wszyscy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny i ciekawą interpretację głosową wybranych utworów.

Komisja artystyczna, oceniając dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników, interpretację tekstu literackiego, kulturę żywego słowa oraz ogólny wyraz artystyczny, wyłoniła zwycięzców:

1 miejsce – Gabriela Adamczyk z kl. III a

2 miejsce ex aequo – Małgorzata Wojtaszek z kl. III a i Ewelina Liro z kl. I b

3 miejsce – Julia Zbyrad z kl. I a

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwała p. Elżbieta Sudoł

Dyskoteka Andrzejkowa

Jak co roku odbyła się w naszym gimnazjum dyskoteka andrzejkowa i tradycyjnie już podczas jej trwania odbył się konkurs na najciekawszy układ taneczny. Wszyscy długo przygotowywali się do swoich występów co przyniosło wspaniałe efekty. Zwycięzcy – I miejsce klasa III a, drugie miejsce klasa III b, trzecie miejsce klasa II b wygrali dofinansowanie do wyjazdu na narty i już planują swoją wycieczkę. Po występach był jeszcze czekoladowy walc angielski, gdzie główną wygraną czyli wielką czekoladę dostała para z klasy Ib – Justyna Cieślak i Mateusz Turoczy . Drugie miejsce zajęli uczniowie klasy IIIb – Julia Skóra i Tymoteusz Malik, a trzecie miejsce para z klasy IIc – Weronika Ordon i Konrad Olko-Redestowicz. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Następnie po małych przekąskach rozpoczęła się dyskoteka z DJ -ami.

Galeria 1 – fot. Mateusz Korniak i IIIa
 Galeria 2- fot. Mirosław Cebula

I miejsce:

 

II miejsce: 

III miejsce:

Zwycięzcy I etapu konkursów kuratoryjnych

Zakończyły się pierwsze etapy konkursów kuratoryjnych.  Do etapu II czyli rejonowego zakwalifikowali się z naszej szkoły następujący uczniowie:

Aleksandra Łuczak (kl. IIIb)- historia

Jakub Dziędzioł (kl. IIb)- historia

Krzysztof Gortych (kl. IIIb)- informatyka

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wyjazd klas III do Oświęcimia

Uczniowie klas trzecich pod przewodnictwem Pana Marka Jakubowskiego – nauczyciela historii oraz swoich wychowawców Pani Marii Markiel i Pana Mateusza Korniaka udali się do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, by tam poznać smutną historię milionów Polaków, Żydów i innych narodowości, którzy tam pracowali i zginęli. Była to chwila zadumy i refleksji nad losem naszego narodu