Uroczystosc rozpoczecia roku szkolnego 2014/2015

W niedzielne popołudnie cała rodzina Szkół Katolickich spotkała się na uroczystej Mszy św. rozpoczynającej rok szkolny 2014/2015. Był to czas szczególnego dziękczynienia za bezpiecznie spędzone wakacje oraz próśb o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści złożyli swe ślubowanie powierzając się w opiekę Panu Bogu za wstawiennictwem naszego patrona Św. Jana Pawła II
Następnego dnia czyli 1 września, spotkaliśmy się już w murach szkoły. Rozpoczęliśmy hymnem narodowym, a następnie wprowadzeniem Pana Dyrektora. Po przywitaniu się, zwłaszcza z pierwszoklasistami, nadszedł czas na spotkanie z wychowawcami w klasach. Tam każdy wreszcie mógł usłyszeć jakie zajęcia przewidziane są na ten rok.

Galeria zdjęć…

Retransmisja Mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego